LA POLUL NORD ESTE NOAPTE POLARA SI SE VAD CURCUBEELE DE NOAPTE

duminică, 23 august 2009

DIN TAINELE VIEŢII ŞI ALE UNIVERSULUI - PROFESOR SCARLAT DEMETRESCU - FRAGMENTE DIN CARTE

"Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii. Amin!"
"Ce minte redusă avea omul cu mii şi mii de ani în urmă! Ce greu îşi ducea traiul, prin câte suferinţe a trecut, urcând treaptă cu treaptă, până să ajungă la libertatea de azi, la înţelegerea diferitelor fenomene, la cunoaşterea legilor fizice, chimice şi biologice, care domină şi conduc lumile fizice!
Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. Într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca un animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea... "
"Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrana peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată, la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor."
"...Savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere."
"Într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresului final destinat globului terestru pe care vieţuim.
Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea , atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor.
Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre picăturile de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, dar cu toate acestea putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm."
"Adu-ţi aminte, fiul meu - spunea preotul brahman noului iniţiat - că nu există decât un singur Dumnezeu, Suveran al lumilor, Principiul tuturor lucrurilor, pe care tu să-L adori în secret..."
"În mintea orbului din naştere, lumea vizibilă de către un om sănătos nu provoacă nici o noţiune corespunzătoare; însă cu toate că nu o vede, ea există."
Tot ce există pe pământ - aer, apă, munţi, câmpii, flora şi fauna, totul are influenţă asupra omului.  Dar în afară de influenţele lumii vizibile, asupra fiecăruia dintre noi se exercită influenţe şi mai mari, şi mai puternice - influenţele lumilor invizibile..."
* * * * *
Imagine preluata de pe blogul "IMAGINI BIZARE" al domnului Oreste Teodorescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu