LA POLUL NORD ESTE NOAPTE POLARA SI SE VAD CURCUBEELE DE NOAPTE

sâmbătă, 29 august 2009

vineri, 28 august 2009

ORESTE TEODORESCU ... ŞI 777

CÂNTĂREŢUL RĂZVRĂTIT - RADU GYR - DIN LIRICA ORALĂ (poezie compusă în închisoare)

Făcuse-un cântec aspru şi zbârlit
ca o spinare de mistreţ, roşcată.
Un cântec pentru munţi, pentru granit
Şi pentru ţara lui însângerată.
.
L-au prins pe răzvrătitul cântăreţ
şi l-au zvârlit în ocnă şi-n ocară...
Dar cântecu lui gol şi pădureţ,
precum un sfânt, umbla desculţ prin ţară...
.
Sărea cum mierlele prin paltini şi prin nuci,
fierbea cu apele în scocul morii.
Neamu-şi făcea din el opinci, măciuci
şi basamac şi praştii şi prigorii.
.
Murea în benă vânătul poet,
dar lângă drugi şi lacăte, afară,
paznicii cruzi cântau şi ei încet
cântecul celui ce trăgea să moară.


marți, 25 august 2009

Încrederea în DUMNEZEU"Aveţi încredere în Dumnezeu! - Nu trebuie să-i dăm lui Dumnezeu şi îngerilor indicaţii scrise, în care să schiţăm ce atape am dori să urmeze pentru a rezolva situaţia. În schimb, să avem ÎNCREDERE că ÎNŢELEPCIUNEA ŞI CREATIVITATEA INFINITĂ A LUI DUMNEZEU vor găsi o soluţie mult mai bună decât şi-ar putea închipui vreodată mintea omenească. Amintiţi-vă: Dumnezeu vrea să fiţi fericiţi"
Doreen Virtue

Încrederea nu poate fi decât totală!


Copilaşul are încredere totală în mama sa!


Puii animalelor au încredere totală în mama lor!


Floarea soarelui are încredere totală în Soare!


Câinele are încredere totală în stăpânul său!


Într-o Familie Adevărată soţul are încredere totală în soţia lui, iar soţia are încredere totală în soţul ei!

Suspiciunile sunt viermii sufletului!

Nefârtate crede în Dumnezeu şi se înfioară. Nefârtate nu are încredere. Nefârtate este foarte suspicios. Aşa cum face el altora, tot aşa crede că îi fac şi ceilalţi lui - ceea ce este adevărat, conform Legii Cauzei şi Efectului.

Hoţul nu poate avea încredere niciodată în ceilalţi, la fel şi mincinosul...

Hoţul crede că toţi ceilalţi sunt ca el - el trăieşte în lumea pe care şi-a creat-o singur - în lumea hoţilor. Hoţul nu poate avea încredere în cei care sunt cinstiţi.

Mincinosul crede că toţi cei din jurul său mint - el este în perfectă rezonanţă cu lumea minciunii - nu poate avea încredere în cei care spun adevărul.

"...Dumnezeu a creat sufletul vostru "după chipul şi asemănarea lui". El cuprinde esenţa sau scânteia divină, care nu se poate stinge, nu se poate murdări şi nu va putea să vă fie luată vreodată." citat din cartea Vindecarea cu îngeri, Prof. Dr. Doreen Virtue, editura Adevăr Divin, Braşov 2007, tradusă din limba engleză de Prof. Dr. Constantin Mihail Popescu

duminică, 23 august 2009

DIN TAINELE VIEŢII ŞI ALE UNIVERSULUI - PROFESOR SCARLAT DEMETRESCU - FRAGMENTE DIN CARTE

"Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii. Amin!"
"Ce minte redusă avea omul cu mii şi mii de ani în urmă! Ce greu îşi ducea traiul, prin câte suferinţe a trecut, urcând treaptă cu treaptă, până să ajungă la libertatea de azi, la înţelegerea diferitelor fenomene, la cunoaşterea legilor fizice, chimice şi biologice, care domină şi conduc lumile fizice!
Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. Într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca un animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea... "
"Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrana peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată, la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor."
"...Savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere."
"Într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresului final destinat globului terestru pe care vieţuim.
Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea , atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor.
Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre picăturile de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, dar cu toate acestea putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm."
"Adu-ţi aminte, fiul meu - spunea preotul brahman noului iniţiat - că nu există decât un singur Dumnezeu, Suveran al lumilor, Principiul tuturor lucrurilor, pe care tu să-L adori în secret..."
"În mintea orbului din naştere, lumea vizibilă de către un om sănătos nu provoacă nici o noţiune corespunzătoare; însă cu toate că nu o vede, ea există."
Tot ce există pe pământ - aer, apă, munţi, câmpii, flora şi fauna, totul are influenţă asupra omului.  Dar în afară de influenţele lumii vizibile, asupra fiecăruia dintre noi se exercită influenţe şi mai mari, şi mai puternice - influenţele lumilor invizibile..."
* * * * *
Imagine preluata de pe blogul "IMAGINI BIZARE" al domnului Oreste Teodorescu.