LA POLUL NORD ESTE NOAPTE POLARA SI SE VAD CURCUBEELE DE NOAPTE

sâmbătă, 15 august 2009

vineri, 14 august 2009

O parte dintre goblenurile cusute de MARIA - mama soţiei mele - multe dintre ele sunt cusute fără a avea un şablon în faţă, doar o imagine.


Pentru a vedea pozele la dimensiune maximă apăsaţi click pe ele.


Autorea acestor opere spirituale: Maria Manoilă - mama soţiei mele, dar şi a mea.

FIII LACRIMILOR TALE - MAICĂ MARIA

Mama mea MARIA m-a învăţat rugăciunea TATĂL NOSTRU atunci când aveam doi-trei anişori.

Cu albastru - aşa cum m-a învăţat mama.
Cu alb - aşa cum am înţeles eu în următorii 34 de ani.

TATĂL NOSTRU ...
Dumnezeu, Sursa Primordială a Tot ceea ce Există, Creatorul tuturor Lumilor văzute şi nevăzute, Cel de la care Purcedem, Părintele nostru, Cel care ne-a dat viaţă, Creatorul a Tot şi a Toate, Cel care Este în Tot şi în Toate...
*
... CARE EŞTI ÎN CERURI...
Cerurile sunt Pretutindeni, Universul este Pretutindeni, Dumnezeu este Pretutindeni, inclusiv în noi şi în afara noastră...
...
"nu trebuie să spuneţi 'Creatorul este în inima mea', ci mai degrabă 'eu sunt în inima Creatorului" (din postarea DESPRE IUBIRE - din "Profetul" - Kahlil Gibran)...
... Creaţia este o parte din Creator şi nu este izolată de El...
*
...SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU ...
BineCUVÂNTAT să fie NUMELE TĂU, Lăudat să fie NUMELE TĂU - Care nume? - CEL care a fost de la începuturi - "La început a fost Cuvântul...", Vibraţia Primordială.
Prin sfinţirea NUMELUI SĂU, prin repetarea cuvintelor care exprimă NUMELE SĂU, prin înalţarea de rugăciuni laude întru sfinţirea NUMELUI DOMNULUI, ne punem în legătură prin rezonanţă cu această VIBRAŢIE PRIMORDIALĂ, cu această SURSĂ PRIMORDIALĂ, cu NUMELE DOMNULUI, care era LA ÎNCEPUTURI...
... unii sfinţi au afirmat că au văzut acea LUMINĂ DIVINĂ, au auzit acel SUNET PRIMORDIAL, au intrat în legătură cu TATĂL CERESC prin sfinţirea NUMELUI SĂU...
*
... VIE ÎMPĂRĂŢIA TA ...
...Să vină Împărăţia de Lumină, Iubire şi Pace, asupra tuturor fiinţelor de pe Pământ, nu doar în mod inconştient ci în primul rând în mod CONŞTIENT. Aceasta este o parte din ÎMPĂRĂŢIA TATĂLUI NOSTRU, Împărăţie care trebuie să vină în Sufletele noastre.
Am văzut undeva şi varianta VIE ESTE ÎMPĂRĂŢIA TA...
*
...FACĂ-SE VOIA TA...
... Un instrumentist într-o orchestră, dacă nu urmează indicaţiile Dirijorului şi nu cântă sincron cu întreaga orchestră, crează dizarmonie în jurul lui. Instrumentistul trebuie să fie una cu ÎNTREAGA ORCHESTRĂ ÎMPREUNĂ CU DIRIJORUL, una cu întreaga CREAŢIE, împreună cu CREATORUL ei......
...Facă-sa VOIA TA prin respectarea LEGILOR DIVINE, LEGILOR CREATORULUI, LEGILOR UNIVERSULUI, LEGILOR NATURII...
*
...PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PE PĂMÂNT...
...Precum LEGILE sunt respectate în CER, tot aşa ele trebuie să fie respectate pe PĂMÂNT, Precum SUS tot aşa şi JOS...
...CERUL ÎNSTELAT, CERUL ALBASTRU - OCHII ALBAŞTRI AI LUI DUMNEZEU (cum spune Tatiana Stepa în cântecul cu acelaşi nume), dar şi LUMILE NEVĂZURE...
... precum în SUFLETELE SFINŢILOR PĂRINŢI ŞI ALE ÎNŢELEPŢILOR, aşa şi în sufletele tuturor fiinţelor pământene...
*
...PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE DĂ-NE-O NOUĂ ASTĂZI...
... PÂINEA NOASTRĂ: hrana fizică (mâncarea), hrana spirituală, hrana minţii (informaţiile cu adevărat valoroase), puritatea şi candoarea - pâinea copilului din noi, iubirea - pâinea inimii, puterea şi voinţa - hrana de care avem nevoie pentru a trece obstacolele....
...ASTĂZI: adică ACUM (nu există decât ACUM: trecutul nu mai există, dar se reflectă în prezent, iar viitorul este creat ACUM)...
*
... ŞI NE IARTĂ NOUĂ GREŞELILE NOASTRE PRECUM ŞI NOI IERTĂM GREŞIŢILOR NOŞTRI...
... Şi ne iartă nouă greşelile făcute cu voie sau fără voie - dar conform Legii Cauzei şi Efectului, dacă noi nu vom ierta greşelile celor care ne-au greşit nouă, nici noi nu vom putea fi iertaţi de ceilalţi - cum să avem pretenţia ca noi să fim iertaţi dacă noi nu iertăm? - mulţi dintre cei pe care trebuie să-i iertăm nu au făcut atâtea greşeli precum am făcut noi.
(omul este supus greşelii:
Ne străduim...
Cădem, ne ridicăm...
Ne doare...
Uităm...
Iar cădem...
Ne lovim mai tare...
Ne străduim...
Reuşim...
Greşim...
Nu ne recunoaştem greşeala...
Suferim...
Ne străduim mai mult...
Reuşim din nou...
Încercăm să iubim...
Uneori doar credem că iubim...
Uneori iubim cu adevărat...
Singuri nu putem ...
TREBUIE SĂ NE STRĂDUIM CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU ŞI CU TOATĂ PUTEREA FIINŢEI NOASTRE)
*
... ŞI NU NE DUCE PE NOI ÎN ISPITĂ... (eu cred că traducerea corectă ar fi fost: ŞI NE FEREŞTE SĂ CĂDEM ÎN ISPITĂ)
... Şi ne fereşte să cădem în ispită: adică Dumnezeu ne poate avertiza prin semne - prin sfaturile unor prieteni, prin întâmplări mai deosebite, prin comportamentul unor animale... El poate să ne avertizeze folosind aspecte ale Creaţiei Sale, deoarece El este în Creaţie şi în afara ei...
*
...ŞI NE IZBĂVEŞTE DE CEL RĂU...
... şi ne fereşte de cel rău - răul: în primul rând nerespectarea LEGILOR: a LEGILOR DIVINE, LEGILOR CREATORULUI, LEGILOR UNIVERSULUI, LEGILOR NATURII; şi ne ajută să cunoaştem LEGILE pentru a le respecta.... ŞI NE FEREŞTE DE CEL CARE NU RESPECTĂ LEGILE DIVINE...
*
... CĂCI A TA ESTE ÎMPĂRĂŢIA (TOT ŞI TOATE) ŞI PUTEREA (FORŢA CREATOARE, ENERGIA CARE PUNE ÎN MIŞCARE UNIVERSURILE VĂZUTE ŞI NEVĂZUTE) ŞI MĂRIREA (GLORIA, SLAVA, LUMINA LUMILOR..)
*
... ÎN NUMELE TATĂLUI, A FIULUI ŞI A SFÂNTULUI DUH ...
Pentru mine singurii Maeştrii Spirituali sunt DUMNEZEU UNIC ( care este Sursa Primordială a Tot Ceea ce Există, Dumnezeul Iubirii, Dumnezeul Vieţii şi Creeatorul Tuturor Universurilor Văzute şi Nevăzute, Care Este în Tot şi În Toate) şi ISUS HRISTOS; Ceilalţi sunt pentru mine doar Învăţători şi Îndrumători spirituali (prin Care Dumnezeu se poate manifesta ca MAESTRU - MASTER - STĂPÂN AL ÎNTREGII CREAŢII). Un învăţător spiritual nu este el ca ego maestru, doar Dumnezeu care se manifestă prin el este MAESTRU SPIRITUAL.
... AMIN (AŞA SĂ FIE).

Dedic această postare mamei mele Maria şi mamei soţiei mele care este tot Maria, care au plecat cu câţiva ani în urmă.
Dumnezeu să le binecuvânteze şi să le ajute pe mamele noastre acolo unde sunt ele acum!


miercuri, 12 august 2009

ÎN ÎNTÂMPINAREA SĂRBĂTORII CREŞTINE "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" - 15 AUGUST

ISTORICUL MANASTIRII CU HRAMUL "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" - SÂNMARTINUL DE CAMPIE - JUD. MUREŞ - PARINTELE TEODUL - interviuri acordate Televiziunii Şcolare "Vreau să ştiu!"
ASPECTE SPIRITUALE

PĂMÂNT ŞI CER, OAMENI ŞI NORI, JOS ŞI SUS şi O PUNTE DE LEGĂTURĂ


Râciu, 20 iulie 2009 (ca în fiecare an).