LA POLUL NORD ESTE NOAPTE POLARA SI SE VAD CURCUBEELE DE NOAPTE

vineri, 5 iunie 2009

DESPRE EZOTERISMUL CREŞTIN (partea a II-a)

O interpretare a rugăciunii "TATĂL NOSTRU"


*

"TATĂL NOSTRU ...
(Dumnezeu, Sursa Primordială a Tot ceea ce Există, Creatorul tuturor Lumilor văzute şi nevăzute, Cel de la care Purcedem, Părintele nostru, Cel care ne-a dat viaţă... ...)

*
... CARE EŞTI ÎN CERURI...
(Cerurile sunt Pretutindeni, Universul este Pretutindeni, Dumnezeu este Pretutindeni, inclusiv în noi şi în afara noastră...
... <... nu trebuie să spuneţi “Creatorul este în inima mea”, ci mai degrabă “eu sunt în inima Creatorului”... >- din postarea DESPRE IUBIRE - din "Profetul" - Kahlil Gibran)...
... Creaţia este o parte din Creator şi nu este izolată de El...)

*

...SFINŢEASCĂ-SE NUMELE TĂU ...
(BineCUVÂNTAT să fie NUMELE TĂU, Lăudat să fie NUMELE TĂU - Care nume? - CEL care a fost de la începuturi - "La început a fost Cuvântul...", Vibraţia Primordială.
Prin sfinţirea NUMELUI SĂU, prin repetarea cuvintelor care exprimă NUMELE SĂU, prin înalţarea de rugăciuni laude întru sfinţirea NUMELUI DOMNULUI, ne punem în legătură prin rezonanţă cu această VIBRAŢIE PRIMORDIALĂ, cu această SURSĂ PRIMORDIALĂ, cu NUMELE DOMNULUI, care era LA ÎNCEPUTURI...
... unii sfinţi au afirmat că au văzut acea LUMINĂ DIVINĂ, au auzit acel SUNET PRIMORDIAL, au intrat în legătură cu TATĂL CERESC prin sfinţirea NUMELUI SĂU...)

*

... VIE ÎMPĂRĂŢIA TA ...
(Care ÎMPĂRĂŢIE? Unde să vină? ...


DUMNEZEU ESTE LUMINĂ,
DUMNEZEU ESTE IUBIRE,
DUMNEZEU ESTE PACE,


DUMNEZEU ESTE ÎNŢELEPCIUNE,


DUMNEZEU ESTE VIAŢĂ,


DUMNEZEU ESTE PUTERE,


DUMNEZEU ESTE FORŢA,


DUMNEZEU ESTE SURSA PRIMORDIALĂ,


DUMNEZEU ESTE ARMONIE,


DUMNEZEU ESTE FERICIRE,


DUMNEZEU ESTE TOT...


DUMNEZEU ESTE SIMPLU...


...


Aceasta este o parte din ÎMPĂRĂŢIA TATĂLUI NOSTRU, Împărăţie care trebuie să vină în Sufletele noastre.


Am văzut undeva şi varianta VIE ESTE ÎMPĂRĂŢIA TA)


*


...FACĂ-SE VOIA TA...


(... Un instrumentist într-o orchestră, dacă nu urmează indicaţiile Dirijorului şi nu cântă sincron cu întreaga orchestră, crează dizarmonie în jurul lui. Instrumentistul trebuie să fie una cu ÎNTREAGA ORCHESTRĂ ÎMPREUNĂ CU DIRIJORUL...


Facă-sa VOIA TA prin respectarea LEGILOR DIVINE, LEGILOR CREATORULUI, LEGILOR UNIVERSULUI, LEGILOR NATURII...)


*


...PRECUM ÎN CER AŞA ŞI PE PĂMÂNT...


(Precum LEGILE sunt respectate în CER, tot aşa ele trebuie să fie respectate pe PĂMÂNT,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu