LA POLUL NORD ESTE NOAPTE POLARA SI SE VAD CURCUBEELE DE NOAPTE

sâmbătă, 13 iunie 2009

DESPRE DESTIN - din înţelepciunea românească şi universală

"Soarta este o prăpastie în care cădem numai dacă privim prea mult la ea!"
 (Lucian Blaga)
*
"Soarta ne-o facem singuri,
Nici un cuvânt de spus norocul n-are..."
(Miguel de Cervantes-Saavedra)
*
"DESTINUL: ..... O LIMITĂ.....; TOT CEEA CE NE MĂRGINEŞTE NOI NUMIM DETIN"
(Ralph Waldo Emerson)
*
"Omul este mai tare decât destinul!"
(George Enescu)
*
"Fatalitatea ne zdrobeşte... dar SPIRITUL UMAN POATE REACŢIONA ÎMPOTRIVA FATALITĂŢII."
(E. Fauget)
*
"Calul norocului e bun, cu o condiţie; să-l laşi tu înainte de a te trânti el."
(Nicolae Iorga)
*
"Nu se cuvine să ne bazăm nici pe noroc, nici pe ghinion, ci să fim gata oricând să aruncăm din balast şi să ne lăsăm purtaţi de vânt. Greşelile noastre pier înaintea noastră; să nu le păstrăm îmbălsămate ca pe nişte mumii..."
(Alain)
*
"Trebuie să le socoteşti ca bune pe cele prezente şi să ieşi învingător din orice împrejurare a sorţii, suportând-o"
(Levinus Ammonius)
*
"Fiecare om poartă în el, în caracterul lui şi aptitudinile lui, întreaga-i soartă"
(Anonim)
*
"Adeseori omul îşi provoacă singur nenorocirile, numind destin propria sa neghiobie"
(S. Battaglia)
*
"Inimile de piatră se încălzesc, dacă le loveşte des ciocanul destinului"
(Anonim)
*
"Eşti o fiinţă de plâns, dacă crezi că nu te poţi ridica deasupra destinului."
(Denis Diderot)
*
"Unii oameni, neputând să-şi realizeze unele planuri din pricina slăbiciunilor, învinovăţesc împrejurările"
 (Anonim)
*
"Cel căruia destinul i-a vorbit răspicat, are şi el dreptul să vorbească răspicat destinului."
(Fr. Holderlin)
*
"Dacă, apucând pe un drum, ţi-ai rupt un oicior, nu regreta că n-ai apucat pe altul, căci nu ştii dacă nu ţi le rupeai pe amândouă."
(Garabet Ibrăileanu)
*
"Hazardul... : necunoaşterea cauzelor"
(J. B. de Lamark)
*
"Suntem făuritorii propriului nostru destin: ne ridicăm şi cădem prin noi."
(Anonim)
*
"Soarta noastră nu e în împrejurările din afară, cum se crede, ci în noi, în caracterul, în voinţa noastră; ne clădim destinul pe care îl dorim şi îl merităm"
(Eugen Lovinescu)
*
"Destinul e mai complex decât logica lui. "
(Anonim)
*
"CE ESTE SOARTA OMENEASCĂ DACĂ NU O VIAŢĂ DE EFORT PENTRU A-L UNI PE OM CU UNIVERSUL?"
(Andrei Malraux)
*
"Cu cât ne dăm seama mai repede că destinul e în mâinile noastre şi nu în stele, cu atât mai bine."
(A. Munthe)
*
"Destinul ... - etern şi abstract ţap ispăşitor al slăbiciunilor omeneşti..."
(G. Papini)
*
"NOROCUL AJUTĂ NUMAI MINŢILE PREGĂTITE."
(Louis Pasteur)
*
"Destinul individual .... dobândeşte înţeles prin contopirea lui ÎN DESTINUL NEAMULUI ÎNTREG din care face parte."
(C. Rădulescu-Motru)
*
"Cât timp nu te resemnezi eşti mai tare decât destinul!"
*
"Fiecare este făuritorul propriului său destin."
(Salustiu)
*
"Ceea ce numesc oamenii soartă, nu e de obicei decât prostia lor."
(Arthur Schopenhauer)
*
"Nu există vânt favorabil decât pentru cel care ştie în ce direcţie se îndreaptă."
 (Seneca)
*
"Providenţei îi place să fie provocată. Acesta este secretul oamenilor care reuşesc."
(G.B.Shaw)
*
„Căci soarta omului şi a animalului este una; aceeaşi soartă au amândoi; cum moare unul, aşa moare şi celălalt; toţi au aceeaşi suflare; şi omul nu întrece cu nimic animalul;" 
 (Biblia: Eclesiastul 3:19)
*
"Destin...: nume dat unei cauze necunoscute"
(A. Suares)
*
"Soarta este scuza celor slabi şi opera celor tari."
(N. Titulescu)
*
"Cu cât ai mai mult noroc, cu atât trebuie să te bizui mai puţin pe el."
(Titus Livius)
*
"Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur."
 (Al. Vlahuţă)
*
CONCLUZIA:
"AM VENIT PE LUME CA SĂ TRANSFORMĂM DESTINUL ÎN LIBERTATE!"
(C. Pavese)
O mare parte din textele de mai sus sunt extrase din cartea "Reflecţii şi maxime" - volumul II - Constantin Bădescu - Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică - Bucureşti 1989

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu