LA POLUL NORD ESTE NOAPTE POLARA SI SE VAD CURCUBEELE DE NOAPTE

sâmbătă, 30 mai 2009

DESPRE IUBIRE - din "Profetul" - Kahlil Gibran

Cu toate că acest text există pe foarte multe site-uri pe Internet, am considerat că este un text de bază nu doar pentru musulmani sau creştini ci pentru toţi cei care vor să se avânte în lumea cunoaşterii şi trăirilor spirituale.
Este un text care vine în întâmpinarea următoarei postări: "DESPRE EZOTERISMUL CREŞTIN..."

Atunci Almitra zise:

“Vorbeşte-ne despre Iubire!”


Iar el îşi înălţă capul privind mulţimea, şi o tăcere adânca pogorâ peste toţi. Apoi, cu o voce mare, începu:


“Când iubirea vă face semn, urmaţi-i îndemnul,


Chiar dacă drumurile-i sunt grele şi prăpăstioase,


Şi când aripile-i vă cuprind, supuneţi-vă ei,


Chiar dacă sabia ascunsă-n penaju-i v-ar putea răni,


Iar când vă vorbeşte daţi-i crezare,


Chiar dacă vocea-i ar putea sa vă sfarme visurile, asemenea vântului din miazănoapte care vă pustieşte grădinile.


Fiindcă, precum iubirea vă încunună, ea trebuie sa vă şi crucifice. Precum vă face să creşteţi, ea trebuie să vă şi reteze uscăciunile.


Precum ea se ridică până la înălţimea voastră, alintându-vă ramurile cele mai fragile care freamătă în lumina soarelui,


Tot la fel va răzbate până în adâncul rădăcinilor voastre, zdruncinând încleştarea lor cu pământul.


Asemeni snopilor de grâu, ea va seceră.


Vă treieră pentru a vă descoji.


Vă vântură spre a vă curăţa de pleavă.


Vă macină până la înălbirea făinii.


Va frământă până ajungeţi foarte supuşi,


Ca apoi să vă hărăzească focului său, şi să puteţi deveni pâinea sfântă la ospăţul divin.


Toate acestea vi le va da iubirea, pentru ca, astfel, SĂ VĂ PUTEŢI CUNOAŞTE TAINELE INIMII, şi astfel să deveniţi o parte din INIMA VIEŢII.

Dar dacă, stăpâniţi de teamă, veţi căuta doar tihna şi plăcerea dragostei,


Atunci e mai bine să vă acoperiţi goliciunea şi să ieşiţi din treierişul iubirii,


Spre a vă întoarce în lumea fără de anotimpuri, unde veţi râde dar nu cu întreaga voastră bucurie şi unde veţi plânge dar nu în toate lacrimile voastre.


Iubirea nu se dăruie decât pe sine şi nu se ia decât de la sine.


Iubirea nu stăpâneşte şi nu vrea să fie stăpânită;


Fiindcă iubirii ii e de-ajuns iubirea.


Când iubiţi, nu trebuie să spuneţi “Creatorul este în inima mea”, ci mai degrabă “eu sunt în inima Creatorului”.


Şi să nu credeţi că puteţi croi singuri drumul iubirii, fiindcă iubirea, (doar - n.r.) dacă o meritaţi, vă va arăta drumul spre ea însăşi.


Iubirea nu are nici o altă dorinţă decât aceea de a se împlini.Dar dacă iubeşti şi trebuie să ai dorinţe, fie ca ele acestea să fie:Să te topeşti şi să devii izvor ce susurul în noapte-şi cântă;Să cunoşti durerea prea marii duioşii;Să fii rănit de înţelegerea iubirii;Să sângerezi de bună voie şi bucurându-teSă te trezeşti în zori cu inima întraripată şi să înalţi mulţumire pentru încă o zi de iubire;Să te odihneşti la ceasul amiezii şi să cugeţi la extazul iubirii;Să te întorci împăcat acasă la ora amurgului;Şi, apoi, să adormi înălţând în inimă o rugă pentru cel iubit, iar pe buze un cântec de laudă.”

Kahlil Gibran.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu